Drivabolagen AB

Öka lönsamhet i er butik med Drivabolagens fullservicekoncept

Vår affärsidé bygger på att tillsammans med butiken kontinuerligt öka försäljningen. Genom ett väletablerat butikskoncept med god uppföljning och ett nära samarbete skapar vi ett vinnande fullservicekoncept.

Vårt tillvägagångssätt för ökad lönsamhet i butik →

Drivabolagens fullservicekoncept är att skapa en butik i butiken som helt enkelt sköter sig själv. Såhär går det till:

Överenskommelse

Överenskommelse

Tillsammans med er kommer vi överens gällande vilket sortiment, plats och yta som passar er bäst.

Budgetering

Budgetering

Utifrån överenskommelsen med er skapar vi en kalkyl och totalbudgeten fastläggs.

Skötsel

Skötsel

Vi ser till att det är ordning i hyllorna, korrekt prismärkning samt att vi fyller på produkter vid behov.

Leveranser

Leveranser

Utifrån vårt bestämda intervall kommer vi (oavsett årstid) med våra produkter och vi lämnar alltid en välfylld optimerad avdelning.

Uppföljning

Uppföljning

Regelbundet erhåller ni försäljningsrapporter och statistik från oss. Ni får därmed en god förtjänst och nöjda kunder.

Våra garantier för en ökad försäljning i er butik med Drivabolagen

Att samarbeta med Drivabolagen innebär flera garantier; marginalkronogaranti, nöjd kundgaranti och servicegaranti. Med dessa garantier kan du känna dig trygg med oss som grossist inom dagligvaruhandeln för ökad försäljning i er butik.

Marginalkronogaranti

Vi garanterar ökade marginalkronor med 10% det första året på samtliga kategorier i samarbetet med den enskilda butiken.

Nöjd kundgaranti

Tillsammans med kunden bestämmer vi en optimal lagernivå och ser till att rätta produkter levereras till rätt hylla i butiken.

Servicegaranti

Tillsammans bestämmer vi en besöksfrekvens som för påfyllning av varor av vår lönsamhetskonsult, med ombytesrätt.

Drivabolagens 7 nycklar för ökad lönsamhet i butik

Att samarbeta med Drivabolagen innebär flera garantier; marginalkronogaranti, nöjd kundgaranti och service garanti. Med dessa garantier kan du känna dig trygg med oss som era grossister inom dagligvaruhandeln. 

Skräddarsydd inredning

Drivabolagens skräddarsydda kategoriinredning skapar ökad försäljning, då vi får in 25-50% bredare sortiment, vilket ger hög konsumentpåverkan.

Lokala marknader

Vi arbetar endast med lokalt anpassade butikslayouter enligt den lokala marknaden, där personal i butik har en viktig rådgivande roll.

Styckbeställning

Drivabolagen beställer alltid våra produkter till hyllan i styck, vilket ger en anpassad fyllnadsgrad.

Anpassad besöksfrekvens

Vi anpassar alltid besöksfrekvensen efter butikens omsättning.

Tidsbesparing

Drivabolagens tjänster sparar timmar åt butiken så att ni får tid att göra det ni behöver.

Servicegaranti

Ombytesrätt som skapar en säljande avdelning för ett ökat konsumentintresse och försäljning.

Kvalitetslöfte

Trasiga förpackningar, kross och även om konsumenten inte är nöjd tas produkter alltid i retur med 100% ersättning.

Vill ni öka lönsamhet i er butik med Drivabolagen?

Är ni redo för nästa steg i er butik? Eller vill ni veta mer om Drivabolagen och vår väg till framgång? Skicka ett mail, ring eller ta kontakt via sociala medier! Vi ser fram emot att höra från dig.

Öka lönsamhet i butik med Drivabolagens butikskoncept