Drivabolagen AB

Öka lönsamhet i er butik med Drivabolagens butikskoncept

Vår affärsidé bygger på att tillsammans med butiken kontinuerligt öka försäljningen. Genom ett väletablerat butikskoncept med god uppföljning och ett nära samarbete skapar vi ett vinnande fullservicekoncept.

Vårt etablerade tillvägagångssätt för ökad lönsamhet i butik →

Drivabolagens butikskoncept handlar om att skapa en butik i butiken som helt enkelt sköter sig själv. Såhär går det till med vårt väletablerade tillvägagångssätt:

Tillvägagångssätt Överenskommelse

Överenskommelse

Tillsammans med er kommer vi överens gällande vilket sortiment, plats och yta som passar er bäst.

Tillvägagångssätt Budgetering

Budgetering

Utifrån överenskommelsen med er skapar vi en kalkyl och totalbudgeten fastläggs.

Tillvägagångssätt Skötsel

Skötsel

Vi ser till att det är ordning i hyllorna, korrekt prismärkning samt att vi fyller på produkter vid behov.

Tillvägagångssätt Leveranser

Leveranser

Utifrån vårt bestämda intervall kommer vi (oavsett årstid) med våra produkter och vi lämnar alltid en välfylld optimerad avdelning.

Tillvägagångssätt Uppföljning

Uppföljning

Regelbundet erhåller ni försäljningsrapporter och statistik från oss. Ni får därmed en god förtjänst och nöjda kunder.

Vårt butikskoncept innebär garantier för en ökad försäljning i er butik

Att samarbeta med Drivabolagen och vårt butikskoncept innebär flera garantier; marginalkronogaranti, nöjd kundgaranti och servicegaranti. Med dessa garantier kan du känna dig trygg med oss som grossist inom dagligvaruhandeln för ökad försäljning i er butik.

Butikskoncept Garantier Marginalkronogaranti

Marginalkronogaranti

Vi garanterar ökade marginalkronor med 10% det första året på samtliga kategorier i samarbetet med den enskilda butiken.

IButikskoncept Garantier Kundgaranti

Nöjd kundgaranti

Tillsammans med kunden bestämmer vi en optimal lagernivå och ser till att rätta produkter levereras till rätt hylla i butiken.

Butikskoncept Garantier Servicegaranti

Servicegaranti

Tillsammans bestämmer vi en besöksfrekvens som för påfyllning av varor av vår lönsamhetskonsult, med ombytesrätt.

Drivabolagens 7 nycklar för ökad lönsamhet i butik

Drivabolagens butikskoncept fokuserar på ökad butikslönsamhet genom skräddarsydd inredning, lokala marknadsanpassningar och styckbeställningar som optimerar produktutbudet. Vi anpassar besöksfrekvensen och erbjuder tidsbesparande tjänster, samtidigt som vår servicegaranti och kvalitetslöfte skapar en stark försäljningsmiljö.

Nycklar 1

Skräddarsydd inredning

Vår skräddarsydda kategoriinredning ger högre konsumentpåverkan och ökad försäljning genom 25-50% bredare sortiment.

Nycklar 2

Lokala marknader

Vi arbetar endast med lokalt anpassade butikslayouter enligt den lokala marknaden, där personal i butik har en viktig rådgivande roll.

Nyckel nr 3

Styckbeställning

Drivabolagen beställer alltid våra produkter till hyllan i styck, vilket ger en anpassad fyllnadsgrad.

Nyckel nr 4

Anpassad besöksfrekvens

Vi anpassar alltid besöksfrekvensen efter butikens omsättning.

Nyckel nr 5

Tidsbesparing

Drivabolagens tjänster sparar timmar åt butiken så att ni får tid att göra det ni behöver.

Nyckel nr 6

Servicegaranti

Ombytesrätt som skapar en säljande avdelning för ett ökat konsumentintresse och försäljning.

Nyckel nr 7

Kvalitetslöfte

Trasiga förpackningar, kross och även om konsumenten inte är nöjd tas produkter alltid i retur med 100% ersättning.

Vill ni öka lönsamhet i er butik med Drivabolagen?

Är ni redo för nästa steg i er butik? Eller vill ni veta mer om Drivabolagen och vår väg till framgång? Skicka ett mail, ring eller ta kontakt via sociala medier! Vi ser fram emot att höra från dig.

Öka lönsamhet i butik med Drivabolagens butikskoncept